Belépés az intézmény területére

Az intézménybe
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót a mérési pontig kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.
– Október 1-jétől az intézménybe érkezéskor kötelező a testhőmérséklet mérése.
– A mérési pontok az épületek bejáratánál találhatók, a mérést 1/2 8 – 8-ig az ügyeletes nevelők, 8 órától a portán végzik.
– Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.
– Csak az léphet be az intézménybe, akinek a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket.
– Ha a tanuló vagy alkalmazott testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a meghatározott mértéket el kell különíteni. Tanuló esetén erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
– Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

Tanulók fogadása …