Tisztelt Szülők !

Az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájékoztató napokat a járványügyi szabályozások miatt személyes jelenléttel nem lehet lebonyolítani. Ezért az egyházak képviselőivel történő egyeztetést követően az elkészült tájékoztatókat március 11-ig
küldjük meg a szülőknek a KRÉTA felületen keresztül.
A jogszabálynak megfelelően a 2021/2022. tanévre vonatkozóan a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan módosítani csak írásban, minden év május 20-ig lehet, amely módosítás a következő tanévtől lép hatályba.

A módosításhoz szükséges nyilatkozat innen letölthető vagy az osztályfőnököktől/ titkárságon személyesen átvehető.
A leendő első osztályos tanulók az óvodában kapják meg a tájékoztatót és a nyilatkozatot.

Intézményünkben hitoktatást folytató székhely szerint illetékes egyházak
címe és képviselői :
Magyar Katolikus Egyház Képviseli: Nagy Imre 2746 Jászkarajenő, Hornyik Károly tér 1.
Magyarországi Református Egyház Képviseli: Sőreg Norbert 2746 Jászkarajenő, Fő út 87.
HIT Gyülekezete Képviseli: Gellén-Varga Valéria  2700 Cegléd, Déli út 25-27.