Kedves Szülők! 

 Engedjék meg, hogy röviden bemutassuk Önöknek intézményünket! 

Iskolánk, a Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola 2013-ban ünnepelte 130 éves fennállását és 2000 óta viseli a legnagyobb magyar, Gróf Széchenyi István nevét.

Tárgyi feltételekben a legnagyobb változás, hogy átadásra került 2004 – ben egy minden  igényt kielégítő tornaterem, 2006- ban pedig Phare támogatásból az informatikai és oktató  labor. A két teremben összesen 24 multimédiás számítógép (a gépek 2017-ben cserélve  voltak), nyomtatók, projektor, LCD televízió, dvd lejátszó található. Az oktató labor alkalmas  nyelvi órák és más szaktárgyi órák megtartására is. Több tantermünkben interaktív tábla,  projektoros kivetítési lehetőség, tanulói tabletek segíti az oktató-nevelő munkát. 2017-ben  iskolánk energetikai felújítás során új homlokzatot kapott, napelemek biztosítják a  gazdaságos működtetést. A természettudományos órák tartására külön szaktantermet  alakítottunk ki. Rendelkezünk egy kisebb méretű tankonyhával is. Az oktató-nevelő munkát  segítő eszközöket is folyamatosan bővítjük. A tantermeinkben nagyrészt egyszemélyes tanulói  asztalok vannak, mely lehetővé teszi a gyerekek nyugodt munkáját, és azt is, hogy a tantermek  csoportmunkához könnyen átrendezhetőek.

Személyi feltételek  

– 19 fős, megfelelő végzettséggel  rendelkező tantestület

– a tantestület jelentős része rendelkezik ECDL végzettséggel

– folyamatos a tantestület szakmai  továbbképzése

– további alkalmazottak: pedagógiai és  gyógypedagógiai asszisztens, iskolatitkár, szociális segítő, technikai dolgozók,  szükség esetén utazó gyógypedagógusok

Tehetséggondozás 

Szakköreink

– Alsó tagozaton: sport, tehetséggondozó, angol

– Felső tagozaton: sport, természetismeret, matematika, Bendegúz- nyelvész, énekkar

Tanulmányi versenyek

– felkészítés és az azokon való részvétel- sok tanulónk jutott be körzeti és megyei és országos verseny döntőjébe és onnan dobogós  hellyel tértek vissza.

– Középiskolai előkészítőket 7-8. osztályos tanulóknak matematika,  magyar, angol tantárgyakból

 

Felzárkóztatás 

– Alsó tagozaton korrepetálási és  fejlesztő óra, felső tagozaton kompetenciamérésre felkészítő foglalkozás és fejlesztő óra

– 3 gyógypedagógus végzi a fejlesztést

Szabadidős programok 

∙ Őszi, téli és tavaszi hegyvidéki  túrák, kirándulások

∙ Múzeumlátogatások

∙ Erdei iskola

∙ Úszásoktatás Tiszakécskén

∙ Színház – és mozilátogatás

∙ Egészségnevelési hét

∙ Széchenyi napok rendezvényei ∙

Táboroztatás – napközis és ott  alvós táborok

Komplex Alapprogram pilot bevezetése

– Differenciált oktatási módszerek  alkalmazása

– alprogrami foglalkozások (logikai,  digitális, életgyakorlat, mozgásalapú, művészet alapú programok)

Beiskolázási programok  

 

Jelentősebb pedagógiai innovációk

∙ Olvasástanítási módszer ( Meixner –dyslexia prevenció)

∙ Csoportbontások (angol, matematika, informatika)

∙ Komplex tehetséggondozó program alkalmazása

∙ Pályázatok írása és megvalósítása

∙ Tanulás módszertani órák 5. és  6. évfolyamon

∙ Bozsik Labdarúgás Utánpótlás  Program – MLSZ támogatásával

∙ Művészeti iskolai oktatás (néptánc, társastánc)

∙ elektronikus napló használata  ∙ Kölyökatlétika heti egy testnevelés óra keretében 1-4. évfolyamon

∙ Boldogságóra heti egy órában  1-4. évfolyamon

✔ Március 7. 16 órától – beiskolázási tájékoztató a szülőknek a C/1 tanteremben (a törvényi előírásoknak megfelelően az első részben a hit- és erkölcstan oktatásról)

✔ Március 19. – játékos sportfoglalkozás a gyermekek részére az iskola tornatermében

✔ Április 4. – kézműves foglalkozás a gyermekek részére a leendő tanteremben

✔ Személyes iskolalátogatás előre egyeztetett időpontban március 25-29. között.

✔ Beiratkozás várható időpontja 2019. április vége

A Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola nagy szeretettel várja leendő első osztályosait!