Tisztelt Szülők !

A 2022/2023. tanév iskolai hit- és erkölcstan oktatásának
megszervezéséről szóló tájékoztató napokat a járványügyi szabályozások
miatt személyes jelenléttel nem tudjuk lebonyolítani. Ezért az egyházak
képviselőivel történő egyeztetést követően az elkészült tájékoztatókat
március 11-ig küldjük meg a szülőknek a KRÉTA felületen keresztül.
A jogszabálynak megfelelően a 2022/2023. tanévre vonatkozóan a hit- és
erkölcstan oktatásra vonatkozóan módosítani csak írásban, minden év
május 20-ig lehet, amely módosítás a következő tanévtől lép hatályba.

A módosításhoz szükséges nyilatkozat a honlapról  letölthető vagy az
osztályfőnököktől/ titkárságon személyesen átvehető.
A leendő első osztályos tanulók az óvodában kapják meg a tájékoztatót és
a nyilatkozatot.

Intézményünkben hitoktatást folytató székhely szerint illetékes egyházak
címe és képviselői :
Magyar Katolikus Egyház Képviseli: Nagy Imre
2746 Jászkarajenő, Hornyik Károly tér 1.
Magyarországi Református Egyház Képviseli: Sőreg Norbert
2746 Jászkarajenő, Fő út 87.
HIT Gyülekezete Képviseli: Gellén-Varga Valéria 
2700 Cegléd, Déli út 25-27.

Antalné Petrovics Erika
intézményvezető
Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola
53 366 002