Időpontja: január 23-án (szombat) 10 óra

A vizsga megkezdése előtt 30 perccel javasoljuk a megérkezést a választott helyszínre.

Pótló írásbeli vizsgát 2021. január 28-án 14 órától. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése a vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.

Második pótló nap 2021. február 5-én 14 órától. Kizárólag azoknak, akik igazolt COVID-19 fertőzés, vagy hatósági karantén miatt nem tudtak megjelenni az előbbi két időpontban a vizsgán. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatójához kell benyújtani január 29-ig.

Az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján javasolt  biztonsági intézkedések

 • Minden vizsgahelyszínen biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, amelynek használata kötelező.
 • A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő) valamint a minimum 1,5 m távolság biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja.
 • A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára kötelező, a vizsgázók számára is ajánlott.
 • A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.

Szükséges dokumentumok, eszközök

 • A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A központi írásbeli vizsga időigénye

 • A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, közötte 15 perc szünet.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés és fellebbezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben (írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül) az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

 • A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2021. február 8-áig.
 • A megkapott értékelő lapot az általános iskolába be kell hozni !

 

Eredményes felkészülést és vizsgát kívánok !

Antalné Petrovics Erika

intézményvezető